Eigen app maken

Je eigen mobiele APPlicatie maken

Jullie gaan in teamverband een oplossing bedenken voor een probleem die door de docent wordt gegeven.
Je gaat volgens een bepaald stappenplan nadenken over wat het probleem nou eigenlijk is en welke oplossingen je hiervoor kan geven. Je gaat de oplossingen uitwerken. De oplossing moet uiteindelijk worden gegeven in een goed werkende app. Je maakt allemaal als eindproduct je eigen app, maar je werkt wel als team aan hetzelfde probleem.

Lees de opdracht hieronder goed door.

WAT hebben jullie geleerd, als dit af is?
Hoe je een ontwerpproces doorloopt. Hoe je een app kan maken in Marvel.

WAT gaan jullie aan het einde van de lessenserie opleveren, als team en individueel?
Als team hou je een presentatie van jullie probleem en de daarbij behorende oplossing,
Individueel lever je een werkende app in met een oplossing voor het probleem

Voor deze opdracht staan 8 lesuren. 4 uur voor sprint 1 en 4 uur voor sprint 2.

Sprint 1:
Probleem verkennen en oplossingen bedenken met team
Elke taak komt op een post-it, zet ze direct in het juiste vakje, schrijf op hoe lang elke taak duurt en de naam van de persoon. Controleer elke les aan het eind het bord maak het netjes.

sprintbord klaarmaken.
punten toekennen aan de taken
Scrumbord laten controleren door de docent.
lees de opdracht op de website (allemaal)
Probleem verkennen en formuleren
Ideeën verzinnen en selecteren
Concepten uitwerken en selecteren
Prototype maken van de app op papier
Testen en optimaliseren op papier

Sprint 1 oplevering
Presentatie van alles wat je hebt gedaan ( proces en oplossingen). Dit is een groepsopdracht.

Sprint 2   – Sprint Backlog
App gaan maken in het programma Marvel

Sprint planning; punten pokeren
Maken burndown chart
Maak de app in marvel
Laat de app controleren door klasgenoot
Laat de app controleren door docent
Verbeter de app
Maak een link naar de app en een bijpassend bericht op je website

Sprint oplevering
mooi en praktisch ontworpen app in Marvel

Je kan de PowerPointpresentatie http://duinzigt-itm.nl/powerpoint-van-het-maken-van-een-app/hier terugkijken.

Inleveren op jouw website (in een lopend verhaal en begeleid door foto’s):

  • Overzicht van brainstorm sprint 1.
  • Welk probleem hebben jullie opgepakt?
  • Geef aan hoe dat probleem volgens jullie in elkaar steekt.
  • Wat is jullie oplossing?
  • Een link naar de Marvel app.
  • Een korte beschrijving hoe jullie als scrumteam hebben samengewerkt.

Voor de beoordeling klik je op de volgende link : beoordelingsformulier

beoordelingsformulier 2